Wykonywane jest poprzez umieszczenie kliszy rentgenowskiej wewnątrz jamy ustnej w płaszczyźnie zgryzowej zębów.
Zdjęcie zgryzowe wykonuje się celem wykrycia niewidocznej gołym okiem próchnicy na powierzchniach stycznych zębów. Uwidaczniają się tu powierzchnie zgryzowe zębów i brzegi sieczne zębów. Zdjęcie to wykonuje się także celem stwierdzenia obecności i pozycji zębów niewidocznych w jamie ustnej, w celu zlokalizowania zębów zatrzymanych, wady zgryzu (reinkluzji), wykrycia ciał obcych i torbieli, wykazania zmian w obrębie jamy ustnej, podniebienia, zachyłka zębodołowego zatoki szczękowej, oceny szerokości żuchwy, a w przypadku złamań – oceny przemieszczenia odłamów.
Wykonuje się je również w przypadku podejrzenia kamienia w przewodzie wyprowadzającym ślinianki podżuchwowej. Są to zdjęcia zgryzowe żuchwy i dna jamy żuchwy.

wyznaczamy-1