Automatyczne dostosowanie promieniowania
w przypadku obrazowania cefalometrycznego

AFC – funkcja ta obniża parametry ekspozycji obszaru twarzoczaszki
aby lepiej zwizualizować tkanki miękkie.

Obrazowanie cefalometryczne oferujące różne
parametry projekcji

Dostępne projekcje cefalometryczne GXDP-800™ to:
boczne, AP/PA i nadgarstkowe.

zdjecie cefalo 

 

Zdjęcie cefalometryczne pozwala na zobrazowanie części bocznej czaszki. Uwidacznia ono struktury kostne, a także tkanki miękkie (zarys nosa, warg itp.) oraz zatoki przynosowe. Ze względu na bardzo małą dawkę promieniowania rentgenowskiego jest całkowicie bezpieczne dla pacjenta.

Zdjęcie cefalometryczne wykorzystywane jest przede wszystkim w ortodoncji. Jest niezwykle przydatne do wykonania rzetelnej diagnostyki i prawidłowego planu leczenia ortodontycznego. Jest to badanie bezbolesne, nie ingeruje w jamę ustną. Wynik wydawany jest na płycie CD kilka minut po wykonaniu zdjęcia.

W naszym Gabinecie zdjęcia cefalometryczne wykonujemy na cyfrowym aparacie GXDP-800 firmy GENDEX. Zastosowane rozwiązania technologiczne pozwalają uzyskać obrazy wysokiej rozdzielczości, najbardziej wartościowe dla diagnostyki stomatologicznej. Wszystkie funkcje urządzenia są sterowane i kontrolowane mikroprocesorowo, łącząc zaawansowane możliwości z niezawodnością. Jego konstrukcja redukuje dawki promieniowania do poziomu wielokrotnie niższego od norm dopuszczanych polskim i międzynarodowym prawem. Personel został przeszkolony w zakresie prawidłowej obsługi i eksploatacji, przestrzegania procedur bezpieczeństwa, zaś gabinet wyposażano we wszystkie niezbędne urządzenia ochronne.

wyznaczamy-1