12870785_s

 

Zdjęcie to jest najczęściej wykonywanym zdjęciem rentgenowskim w stomatologii. Umożliwia ocenę stanu tkanek zęba, a także kości w jego okolicy. Ponadto pomaga w lokalizacji występujących w obrębie korony zęba złamań oraz wykorzystywane jest w diagnostyce próchnicy i stanów zapalnych zęba. Lekarz stomatolog może ocenić czy ząb był wcześniej leczony kanałowo, a jeżeli tak, to z jakim skutkiem.  Na tym zdjęciu uwidaczniają się wyraźnie poszczególne zęby, pozostawione korzenie, zmiany okołowierzchołkowe,  torbiele i zmiany nowotworowe. Zdjęcie punktowe daje większą ilość informacji względem przeglądowego zdjęcia pantomogrficznego (panoramicznego), ustępuje jednak pola tomografii komputerowej (CBCT).

wyznaczamy-1