12870785_s

 

Zdjęcie to jest najczęściej wykonywanym zdjęciem rentgenowskim w stomatologii. Umożliwia ocenę stanu tkanek okołowierzchołkowych i długość kanałów (endodoncja). Ponadto pomaga w precyzyjnej lokalizacji wszelkich występujących w obrębie korony zęba złamań oraz wykorzystywane jest w diagnostyce próchnicy i stanów zapalnych miazgi zęba. Zdjęcie przylegające to zdjęcie zębów i bezzębnych okolic wyrostka zębodołowego. Na tym zdjęciu uwidaczniają się wyraźnie poszczególne zęby i pozostawione korzenie, zmiany okołowierzchołkowe zębów, zęby nadliczbowe, zęby zatrzymane, torbiele i zmiany nowotworowe. Klisza rentgenowska do wykonania takiego zdjęcia jest małych rozmiarów – w związku z tym zdjęcie to obejmuje niedużą przestrzeń wyrostka zębodołowego szczęki, bądź żuchwy, z reguły 3 zęby.

wyznaczamy-1