foto-panto

W trakcie wykonywania zdjęcia pantomograficznego klisza i głowica aparatu obraca się wokół głowy pacjenta, w wyniku czego powstaje zdjęcie przeglądowe o wymiarach 15x30cm. Dostarcza ono licznych informacji o stanie uzębienia i kościach szczękowych.

Zdjęcie to obrazuje między innymi wszystkie zęby – zarówno korony jak i korzenie, kości szczęki, żuchwę, stawy skroniowo- żuchwowe, zatoki szczękowe, oczodoły.

Umożliwia ono uchwycenie zmian próchnicowych zębów, szczególnie na powierzchniach, które są niedostępne podczas rutynowego badania, a mianowicie powierzchniach stycznych oraz w obrębie korzeni (umożliwia obserwację stopnia mineralizacji zębów i dokładną ocenę stanu przyzębia). Przed planowanymi ekstrakcjami (usuwaniem zębów) niesie wskazówki co do stopnia ich trudności. Obrazuje bowiem kształt zębów, szczególnie ich korzeni, które mogą być ustawione zbieżnie, zaginać się bądź być zrośnięte z kością, co wymaga bardziej skomplikowanych technik usuwania. Ma to szczególne znaczenie przy ocenie zębów okrytych częściowo lub całkowicie kością czyli zębów zatrzymanych, które sprawiają liczne trudności podczas wyrzynania.

Zdjęcie pantomograficzne nieocenione jest również w protetyce, podczas planowania uzupełnień protetycznych. Informuje, kiedy zęby mogą stać się filarami dla przyszłych protez, mostów, koron, a które bezwzględnie należy wyleczyć zachowawczo, bądź usunąć. Niezbędne w leczeniu implantologicznym, pozwala na ocenę budowy kości szczęk oraz zaplanowaniu długości i średnicy wszczepów. W chorobach przyzębia w wyniku stanów zapalnych dochodzi do zaniku kości, w której osadzone są zęby.

Zdjęcie pantomograficzne obrazuje ów zanik, informuje o postępie choroby czy możliwościach jej zahamowania. Często przypadkowo na zdjęciu pantomograficznym wykrywa się zmiany patologiczne, które nawet przez wiele lat mogą nie dawać objawów na przykład zmiany okołowierzchołkowe, torbiele, pozostawione korzenie po niekompletnych ekstrakcjach, a nawet nowotwory. Wykorzystywane jest również w diagnostyce urazów twarzoczaszki przy podejrzeniu złamania uwidacznia bowiem szczelinę złamania i jego rozległość. Używa się go także w diagnostyce wad zgryzu, a następnie w ocenie wyników leczenia ortodontycznego. W porównaniu z pojedynczym zdjęciem zębowym zdjęcie pantomograficzne niesie za sobą podobną dawkę promieniowania.

Zatem dawka promieniowania zsumowana przy wykonywaniu pojedynczych zdjęć zębowych poszczególnych zębów przekraczałaby kilkanaście razy dawkę promieniowania uwolnioną podczas wykonywania jednego zdjęcia pantomograficznego

GXDP-800 firmy Gendex to najnowszej generacji aparat RTG do wykonywania zdjęć pantomograficznych, cefalometrycznych oraz tomograficznych w technologii wiązki stożkowej.

wyznaczamy-1