18908348_s

 

Zdjęcie obrazujące korony zębów bocznych górnych oraz dolnych, stosowane najczęściej w diagnostyce próchnicy  na powierzchniach stycznych zębów.
Nie zobaczymy tu obrazu korzeni.
Wykonanie zdjęcia skrzydłowo-zgryzowego pozwala na jednoczesną ocenę zębów bocznych szczęki i żuchwy danej strony przy minimalnej dawce promieniowania.
Zdjęcie to zapewnia także wykrycie ubytków na powierzchniach stycznych (powierzchniach którymi zęby stykają się ze sobą) i żujących zębów bocznych oraz pod nieszczelnymi wypełnieniami.

Zlecenie takich zdjęć pozwala prześledzić rozwój próchnicy w trudno dostępnych przestrzeniach pomiędzy zębami.

wyznaczamy-1