18908348_s

 

Zdjęcie obrazujące korony zębów górnych oraz dolnych, stosowane najczęściej w diagnostyce próchnicy pierwotnej jak i wtórnej na powierzchniach stycznych zębów.
Nie zobaczymy tu obrazu korzeni.
Wykonanie zdjęcia skrzydłowo-zgryzowego pozwala na jednoczesną ocenę zębów bocznych szczęki i żuchwy danej strony przy minimalnej dawce promieniowania X.
Zdjęcie to zapewnia także wykrycie ubytków na powierzchniach stycznych i żujących zębów bocznych oraz pod wypełnieniami z określeniem ich głębokości.

Zlecenie takich zdjęć pozwala prześledzić rozwój próchnicy, a także podjąć wczesne leczenie zachowawcze

wyznaczamy-1